De eerste stappen zijn gezet...

Gepubliceerd op 12 oktober 2020 om 22:00

Het was in het najaar van 2018 dat FC Bergen & Nieuw Borgvliet voor het eerst met elkaar spraken over een eventuele samenwerking op het gebied van de jeugd. Hoe dat eruit zou zien en wat daarvoor moest gebeuren was toen nog onbekend.


Het leek passend en goed om te starten met het organiseren van gezamenlijke jeugdactiviteiten. Zo hebben we in 2019 de Halloween activiteit samen gedaan maar ook het zaalvoetbaltoernooi. Het mooie aan de laatste activiteit was dat het hierbij mogelijk was om ook de senioren samen te brengen. Al met al hebben beide verenigingen dit ervaren als een positieve beweging.

In de maanden hierna, overvallen door de 1e corona golf, volgde de voorbereiding op seizoen 2020/2021. Dit is traditioneel een fase waarbij er veel contact is tussen beide verenigingen vanwege de planning, overschrijvingen, accommodatie-onderhoud, etc. Het was in deze fase dat we elkaar eens goed aankeken en riepen 'Dit kan makkelijker!' Ieder jaar weer wordt een hoop werk dubbel verzet, lopen we tegen dezelfde problemen aan & vissen we uit dezelfde vijver. Steeds meer vrijwilligers zijn actief binnen beide verenigingen en zeker op het gebied van onderhoud & wedstrijdsecretariaat kunnen we niet meer zonder elkaar.

 

En nu?

Dit alles heeft ons doen besluiten de mogelijkheid te onderzoeken om met ingang van seizoen 2021/2022 een S.J.O. (samenwerking jeugdopleiding) op te richten. Binnen beide verenigingen is gezocht naar draagvlak en vrijwilligers om een werkgroep te formeren en we zijn trots te kunnen melden dat deze werkgroep op 7 oktober jl. is geïnstalleerd.

Uit deze werkgroep is een bestuur i.o. gekozen welke samen met de overige leden een aantal peilers voor de S.J.O. gaat uitwerken, te weten:

 • Voetbalvisie
 • Vrijwilligersbeleid
 • Facilitaire zaken

Daarnaast zijn er mensen die zich bezig gaan houden met communicatie, promotie & sociale aspecten in de breedste zin van het woord. Hieronder vinden jullie de personen die betrokken zijn bij de werkgroep:

 

Dagelijks bestuur i.o.

 • Michael Timmermans - Voorzitter
 • Danny Oerlemans - Secretaris
 • Carsten Wessels - Penningmeester
 • Sandra Jongenelen - Interne communicatie

 

Commissie indeling

 • Voetbalvisie - David Wessels & Jochem Jongepier
 • Facilitaire zaken - Sebastiaan Tempelaars & Dave Cloots
 • Algemene zaken -  Ton van de Voorde & Maarten Coldeweijer

 

Wat is een S.J.O.?

Een S.J.O. is een afkorting voor Samengevoegde JeugdOpleiding en dit betekent dat 2 of meer jeugdafdelingen compleet opgaan in een nieuwe vereniging. De banden met de oude vereniging zullen nog blijven bestaan op organisatorisch vlak, maar de S.J.O. organiseert zichzelf als zelfstandige club. Zij wordt door de K.N.V.B. ook als zodoende behandeld.

Het doel van de S.J.O. is om de krachten te bundelen en efficiënter te kunnen werken aan onze voetbaldroom. In deze vorm is het mogelijk om vooral te richten op voetbal en  de mensen er omheen. Andere aspecten van een vereniging zullen op langere termijn pas gaan spelen.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Het wegzetten van een dergelijke organisatie is niet binnen enkele dagen gerealiseerd. Toch moeten we alle zeilen bijzetten om alles op tijd geregeld te hebben en we nemen je graag mee in de planning zoals deze de komende maanden zal zijn:

 • Opstarten werkgroep - okt. 2020
 • Informeren leden - okt. 2020
 • Stichten vereniging - jan. 2021
 • Presenteren organisatieplan - feb. 2021
 • Inschrijven bij K.N.V.B - mei 2021
 • Voorbereidingen seizoen 2021/2022 - jun. 2021
 • Officiële start S.J.O. De Markiezaten - 1 juli 2021

 

Zoals u hierboven kunt lezen, volgt er deze maand nog meer informatie. We begrijpen dat er wellicht een hoop vragen naar boven komen, en we beloven dat iedereen de mogelijkheid krijgt deze vragen te stellen. Voor nu richten we ons op de eerste stappen om van S.J.O. De Markiezaten een club te maken waar iedereen met plezier kan komen en waar het volledig draait om jeugdvoetbal.

 

Met sportieve groet,

S.J.O. v.v. De Markiezaten


 »